KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Elbistan Teknoloji Fakültesi

Misyonumuz-Vizyonumuz-26.04.2017

Misyon

Ülkemiz ve Dünyada ihtiyaç duyulan enerji teminini araştırmak, konut ve sanayi sektöründe enerji etkinliğini artırma, enerji kayıplarını azaltma tekniklerini araştırmak. Enerji sistemleri mühendisliği problemlerini belirleme, analiz etme ve çözme becerisi ile gerektiğinde deney tasarlayıp yürütebilme ve sonuçlarını analiz edip yorumlama becerisi kazandırmak.  Cumhuriyetin temel ilkelerine ve evrensel etik değerlere sahip çıkan, ekip ruhuyla hareket eden, işbirliğini ön planda tutan ve zamanın şartlarının gerektirdiği bilgi seviyesine sahip genç, dinamik mühendisler yetiştirmektir.

Vizyon

Enerji bilimi ve teknolojisinde ileri düzeyde araştırma, uygulama ve bilimsel yayın yaparak dünya standartlarına ulaşmak, uluslararası nitelikte kaliteli ve her türlü donanıma sahip uygulamalı eğitim almış ürettiği bilgiyi toplumun ve sanayinin hizmetine sunan, özel ve kamu sektöründe yaşanan sorunlara çözüm üreten modern, mühendislik yöntemlerini tam olarak kullanan öğrenciler yetiştirmektir.

.

Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Birimin Kuruluş

Mevzuatı

Üniversitemize bağlı, Elbistan Teknoloji Fakültesi, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 08.09.2011 tarih ve 5973–038265 sayılı toplantısında alınan kararla kurulmuştur. 

Yetki, Görev ve

 Sorumluluklar

Elbistan Teknoloji Fakültesi görev, yetki ve sorumluluklar; Dekan, Dekan Yardımcısı ve Fakülte Sekreteri arasında Dekan tarafından paylaştırılmıştır. Bu paylaşım, süreç içerisinde koşullara bağlı olarak değişmektedir.